bpms-en

راه اندازی BPMS(مدیریت فرآیندهای کسب و کار)در شرکت تامکار

 چیست؟ BPMS 

BPMS نرم افزاری است که با در اختیار قراردادن یک محیط گرافیکی شما را قادر می سازد با کمترین دانش برنامه نویسی اقدام به مکانیزاسیون، یکپارچگی و بهبود فرآیندهای جاری سازمان خود نمایید. به عبارتی BPMS ابزاری برای تولید نرم افزارهای اختصاصی یک شرکت توسط خودش می باشد.
سازمان ها در گذشته به دلیل تعداد زیاد نرم افزارهای کاربردی خود دچار معضل سیستم های جزیره ای می شدند. با گذشت زمان و شکل گیری ایدهء نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)، متخصصان پی بردند می توان با صرف هزینه و زمان بسیار کم اقدام به تولید سیستمی یکپارچه از تمامی نرم افزارها موجود سازمان بنمایند.
ارزش های افزودهء حاصل از BPMS های واقعی باعث شده که هیچ سازمانی نتواند به سادگی از آن چشم پوشی کند:
نرم افزاری برای تولید کم هزینه نرم افزارهای اختصاصی مورد نیاز، توسط خود شرکت
1.خودکارسازی انجام فرآیندها بر اساس قوانین تجاری1
2. مکانیزاسیون و حذف وظایف تکراری پرسنل
3. اخذ تصمیمات هوشمندانه بصورت مکانیزه
4. نظارت بر عملکرد پرسنل و جریان کارها
5. اتصال یکپارچه و امکان مدیریت بر کلیه نرم افزارهای سازمان
6. گزارشگیری پیشرفته و شناسایی گلگوگاه های مشکل آفرین در فرایندها
7. افزایش سرعت گردش کار و در طبع آن افزایش رضایت مشتریان و پرسنل
8. قابلیت به روزرسانی و ایجاد فرآیندهای جدید در کمترین زمان
9. حذف کاغذ و هزینه های بایگانی متعاقب آن
و…
 

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email